Služby

Domů

Oblast řízení budov

systémy řízení budov KNX

systéy řízení budov Ego-n

Oblast silnoproudé elektroinstalace

komplexní světelná a motorová elektroinstalace v obytných a
administrativních objektech, hotelech, skladových a výrobních prostorech
montáž, oprava a údržba trafostanic
rozvodny nízkého a vysokého napětí
náhradní zdroje elektrické energie ( diesel agregáty )
zdroje nepřetržitého napájení UPS
montáž interierového, průmyslového i venkovního osvětlení

Oblast slaboproudé elektroinstalace

počítačové sítě - metalická i optická vedení
elektronická zabezpečovací signalizace - EZS
elektronická požární signalizace - EPS
společné televizní rozvody - STA
měření a regulace - MaR
docházkové systémy a kontroly vstupu
uzavřené kamerové systémy - CCTV

Projekční a poradenská činnost

zpracování záměrů odběratele, předběžná konzultace s příslušnými místními úřady
vypracování předběžné ceny díla
vypracování všech stupňů projektové dokumentace v maximální míře zohledňující požadavky odběratele při zachování všech platných norem, předpisů a vyhlášek dle rozsahu stavby vyřízení územního rozhodnutí a následně stavebního povolení,včetně souhlasu všech zúčastněných orgánů a organizací
provádění stavebního dozoru v průběhu výstavby
návrhy a výpočty osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ozvučení interiéru i venkovní rozhlasy